Ovaj izazov je za tebe ukoliko želiš da:

  • Kreiraš sa više lakoće i smisla

  • Dobiješ jasnoću o svojoj Svrsi i tome kako TI doprinosiš svetu

  • Kreiraš osnovu za čaroban stil života

Izazov se sastoji od 3 Zoom predavanja i jedne meditacije.

Svaka nedelja je posvećena jednoj temi koja je ključna za aktiviranje tvoje intuicije i kreiranje čarobnog životnog stila.

Ovde možeš pogledati datume predavanja, kao i teme za svaku nedelju:

1. nedelja IZAZOV Intuicija i uspeh
PREDAVANJE
Stvaranje prostora za prave prioritete

2. nedelja IZAZOV Intuicija i uspeh
PREDAVANJE
Svrha – šta želiš da ponudiš Svetu

3. nedelja IZAZOV Intuicija i uspeh
PREDAVANJE
Kako da koristiš intuiciju u poslu

4. nedelja IZAZOV Intuicija i uspeh
MEDITACIJA
Kako da kreiraš čaroban životni stil

Pridruži se Izazovu nakon kog ćeš znati kako da sa lakoćom donosiš prave odluke, kako da kreiraš svoj Soul biznis i svaki dan živiš u skladu sa svojom Svrhom!