Nije neophodno da budete prisutni na predavanjima u realnom vremenu jer ćete 3h nakon završetka svakog predavanja imati snimak predavanja na vašoj online strani, gde će biti i svi vaši materijali svaki put za narednu nedelju – meditacije, handouti, lekcije i svi ostali materijali (kao npr. snimljene coaching sesije). Sva predavanja i materijali ostaju dostupni online još punih godinu dana nakon završetka programa. Pored predavanja, imaćete prilike da organizujete vreme prema sebi za praktične radove 1:1 , u maloj ili većoj grupi, za drugi deo – Level 2 ovo je nešto najbolje i svi su oduševljeni ovim delom. Imate uvek online podršku za dodatna pitanja ukoliko je nešto potrebno.