Nakon završenog celokupnog Couching-a (oba nivoa) dobijate sertifikat za Intuitive and Success Couch-a. Izdavanje sertifikata i ceremonija dodele je već uključena u cenu.