Ovaj coaching je namenjen modernim ženama koje su spremne da zaigraju svoj život, i to onaj pravi, iz svrhe, iz bića i iz lakoće. Verujem da je vreme u kome živimo upravo ono u kome je zov duše tako snažan, da sve veći broj žena počinje da oseća da je vreme za nešto novo i veće. Stoga ovaj program na samom početku uči žene kako da otvore energetski prostor za sebe i da ga drže otvorenim svakodnevno, tako da jasnoća, vizija i visoka energija bude konstantno prisutna, a lakoća način. Samo tako je moguće otkriti svrhu, zadržati veru i praviti inspirativne akcije.