Promene koje žene doživljavaju u ovom program su čudesne, kao i rezultati koje lagano postižu, pre svega, otkrivajući korak po korak koliko su dragocene i koliko njihove želje srca jesu vredne kroz aktiviranje intuicije i njeno svakodnevno praktično korišćenje. Intuicija  je najveći dar koji žene imaju, a njeno aktiviranje i vežbanje je kao da dobijete supermoć koju ste imali, ali niste znali da imate i kako tačno da je upotrebite. Intuicija nam služi da suštinske stvari ne tražimo van sebe, što dovodi do poređenja, gubitka energije, udaljavanja od sebe, lutanja i konfuzije – već da počnemo da ih tražimo u sebi, što daje poverenje u sebe, u život, u svoje sposobnosti i u druge ljude. Nakon toga vežbamo kako da sa moćima intuicije i desne hemisfere pridružimo Principe uspeha i sjajnu stukturu, što je leva hemisfera, koja nam omogućava da zdravo rezonujemo i da  izgradimo svoju autentičnu strukturu, koja će tu lakoću i izgradnju svakodnevno podržavati.