Ovaj program omogućava ženama da, kroz posebno strukturisano vođstvo i podršku, aktiviraju svoju intuiciju i dobiju odgovore iz sebe, tako da jasno vide šta je ono što ih raduje, pokreće, šta su njihovi darovi i talenti i koja je njihova svrha. Za prvi deo ovog programa bih rekla da ženu vraća ženi, vraća joj njenu lakoću, vrednovanje sebe i veru u sebe, kao i jasnoću o svojoj svrsi i radosti. A zatim kada žena ima tu svoju ,,esenciju”, bitno je da nauči da angažuje muški princip, koji je kao posuda za njenu esenciju i štiti ženu da može da svesno kreira svoj život, tako da na svoj način organizuje svoj jedinstveni sistem za biznis i tako poveća radost, slobodno vreme i finansije. Ovaj program je deo moje svrhe, a to je da pomognem ženama da pronađu ono što im daje radost i živost, kao i koji su njihovi prirodni darovi, šta je njihova svrha, a zatim da mogu da na ženski način iz lakoće i radosti vode svoj privatni i poslovni život organizovan oko svoje svrhe.