Hajde da se malo bolje upoznamo i da vam ujedno dam i mali uvod u sistem energetske astrologije i isceljenja  

Ja verujem da su svi događaji koje osoba doživljava već zapisani na energetskom nivou koji nosi u sebi. Ovo uverenje je nastalo najvećim delom iz prakse preko 15 godina, u kojoj sam spajala svoja znanja i iskustva u polju medicine (posebno ljudske fiziologije), koju sam spojila sa drugim ljubavima kao što su akupunktura, cvetne esencije, Energetska psihologija i astrologija. I tako sam razvila jedinstven sistem rada sa planetama koje odgovaraju energetskim centrima u našem telu – Energetsku astrologiju.

Jedna od najvažnijih stvari u mom radu je premisa da je inteligencija našeg tela glavni izvor iz koga kreiramo naš život i zdravlje na svim nivoima.

Iz ovoga je proisteklo pitanje i istraživanje – kako ovo praktično primeniti? Tako su nastale energetske vežbe, kao praktičan način za brzo i lako vraćanje u ravnotežu. Razmislite, zapravo je jednostavno, svaki put kada pokušamo da potisnemo svoje emocije, to će uvek biti praćeno blokadom ili kontrakcijom u određenom delu tela.

Kao što otpuštanje emocija oslobađa telo – energetske vežbe pomažu da otpustimo emocije i oslobodimo energiju u određenim energetskim centrima (čakrama).

Magnetno kodiranje koje se dešava pri rođenju utiče na osobu i njen život kroz energetske centre – čakre. One predstavljaju polja suptilne energije u kojima se misli, emocije i energija pretvaraju u materiju. To znači da se sve što nam se dešava već nalazi u nama.

Kada menjamo suptilno magnetno kodiranje u našim energetskim centrima (čakrama) i menjamo stvari iznutra, menjaju se i spoljne okolnosti i događaji.

Direktna veza između čakri i nivoa uma, emocija i događaja, omogućava nam da identifikujemo gde se nalazi ključan energetski problem. Ako se ovaj energetski disbalans dovede u balans, događaji će se promeniti u isto vreme kao i

psihološki i fiziološki problemi od kojih oni nastaju. Može se reći da čakra predstavlja fiziološku kapiju kroz koju se mentalne, energetske i emocionalne stvarnosti pretvaraju u fizičku realnost.

Konsultacije Energetske astrologije imaju dve opcije:

OSNOVNA OPCIJA

OPCIJA ISCELJIVANJA